Mieszkanie na Lubartowskiej - Halina Sadkowska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nędza, nie było ubikacji, ledwie woda była. Piece były i przed wojną. To u nas też były piece na 3 maja, nie było centralnego. To był numer domu [Lubartowska] 29, potem zmienili na 55. Mieszkanie nie było nasze, tylko czynszowe....
CZYTAJ DALEJ