Relacje w uniwersytecie po zmianie ustroju - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W uniwersytecie w okresie tworzenia się „Solidarności” i potem w okresie stanu wojennego mieliśmy bardzo klarowne relacje i było wiele osób ofiarnych. I to niezależnie od tego czy wcześniej byli w partii, czy byli w stronnictwie jednym czy drugim, czy byli bezpartyjni, czy byli bardzo katoliccy i niezależni, i tacy opozycyjni, to oni się rozumieli i darzyli się zaufaniem. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że doszły do głosu w uniwersytecie osoby wybrane, które korzystając z tych uprawnień otrzymanych na mocy demokratycznych wyborów jakby zatraciły poczucie, zatraciły coś takiego, co nas ożywiało wcześniej. Taka życzliwość, chęć pomocy to raz, takim ludziom, którzy tu razem z nami pracują, ale też i robienia czegoś w imię dobra tej instytucji, w której pracujemy. To co jest dobre dla...
CZYTAJ DALEJ