Nie chciano dopuścić do powstania nowego hegemona - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja nie żałuję tego co robiłem i nie żałuję też tego, czego nie robiłem. Być może to było moje szczęście, że nie wszedłem w taki układ polityczny ówczesny, być może, ja nie mogłem po prostu, to po pierwsze. Chociaż mnie ciągnęło zawsze i teraz też do pewnej działalności takiej, może nie politycznej od razu, ale społecznej. Natomiast mnie bardzo trudno by było funkcjonować w takim politycznym starciu jakie nastąpiło zaraz potem, to znaczy kiedy powstawało Porozumienie Centrum. To było próbą takiego zróżnicowania środowiska postsolidarnościowego czy jeszcze wtedy solidarnościowego, którego sensu nie rozumiałem. To znaczy przyjąłem z dużym niesmakiem i takim zdziwieniem opinie, którą głosił wtedy Jarosław Kaczyński, gdy było ostatnie zebranie komitetu w Warszawie. Usłyszałem z jego ust, że nie...
CZYTAJ DALEJ