Na wschodzie Europy mamy bardzo dobry odbiór - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Teraz wydałem książkę po angielsku, zapraszali mnie do Hiszpanii, żebym przyjechał z wykładami. Niestety moja angielszczyzna jest książkowa, a nie taka płynna. Zapraszają mnie, byłem w Stanach też, wygłaszałem tam referaty po angielsku, ale ja nie mam swobody bycia i wykładania po angielsku. Byłem w Niemczech, pracowałem, nauczyłem się trochę niemieckiego, ale nie byłem na stypendium. Chciałem jechać na stypendium Humbolta, nie wpuszczono mnie, znaczy nie dostałem się, nie to że nie wpuszczono, trzeba się było lepiej starać, nie skorzystałem i brak mi tego. Natomiast ciekawa rzecz, najlepsze kontakty mam na wschodzie z Rosjanami. Poznałem fantastycznych ludzi, [między innymi] wnuka Lwa Tołstoja. To jest Nikita Ilicz Tołstoj, nadzwyczajny człowiek, bardzo życzliwy,...
CZYTAJ DALEJ