Mieliśmy ograniczoną wolność - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Czy ja żyłem w kraju wolnym? Nie. Nie byliśmy wolni jako państwo. Mieliśmy suwerenność ograniczoną i te ograniczenia były wszystkim wiadome. Czy mieliśmy jako ludzie, obywatele, pracownicy nałożone jakieś ograniczenia przykre, zajmujące? I tak i nie. Ja sam subiektywnie nie miałem takiego poczucia, że czegoś mi nie wolno. Robiłem to, co lubiłem robić. Miałem studentów swoich, robiłem badania akurat bezpieczne i władza to tolerowała, i nikt nie widział w tym żadnego zagrożenia dla siebie, bo ja zajmowałem się kulturą ludową, dialektami, folklorem. Te badania się przydały, bo myśmy nie dawno wydali z tych zbiorów ówczesnych bogaty zbiór i dostaliśmy za to dwie nagrody. Nagrodę Marii Curie za wydanie IV tomu tak zwanego „Nowego Kolberga” - „Lubelskie” ma piękną dokumentację, żaden region [takiej] nie...
CZYTAJ DALEJ