Rodzina - Czesław Popik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Mój ojciec urodzony w 1890 roku zginął w obozie koncentracyjnym w wieku pięćdziesięciu trzech lat. Walczył o wyzwolenie Polski, był legionistą. Matka Maria miała korzenie niemieckie, była wszechstronnie przygotowana do życia. Ukończyła szkołę carską, znała dobrze literaturę polską i zagraniczną, władała dobrze językiem polskim i niemieckim. Urodzona w 1910 roku, zmarła w 1954 roku z powodu ciężkiej choroby w wieku pięćdziesięciu czterech lat. Mam pięcioro rodzeństwa: czterech braci i jedną siostrę. Najstarszy brat Bronisław urodzony w 1918 roku, Mieczysław w 1920 roku, Tadeusz w 1923 roku, Ryszard w 1927 roku i Wanda rocznik 1929....
CZYTAJ DALEJ