„Mośka Góra” - Zdzisław Suwałowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ten blok stoi tutaj, to była tak zwana „Mośka Góra”. Na tej górze był piękny sad. Wychodziło się tam glinianą ścieżką pod górę, do Mośka, do sadu. On był Żydem. Pilnował tam ciągle, ale jak pilnował z jednej strony, to z drugiej strony się właziło na jabłka. Ja nie wchodziłem, bo ja nie uważałem tego....
CZYTAJ DALEJ