Strajki studenckie w roku 1956 - Irena Korolko - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To się działo jak ukończyłam studia. To byli studenci, co niektóre chyba zakłady pracy też... ale studenci to z całą pewnością. Właśnie pięćdziesiąty szósty rok to był... Ja to pamiętam, byłam na ulicy i widziałam jak szły bardzo duże kolumny te właśnie młodzieży, przeważnie studenckie. Prowadzącym był pan Łupina. A po tych przemianach w osiemdziesiątym dziewiątym roku, on był posłem. Pamiętam jak byłam na ulicy, jak oni szli i wychodzili gdzieś tak spod gmachu UMCS-u... I szli ulicą Krakowskie Przedmieście, i skierowali się w stronę powstałego już Miasteczka Uniwersyteckiego. I tam były jakieś wiece. Zostałam [w domu], nie byłam jeszcze na wiecu. Pamiętam, że to był październik. Wiem, że były hasła antyradzieckie. Czy z władz akademickich ktoś szedł to nie pamiętam... Raczej to była młodzież... ale szła...
CZYTAJ DALEJ