Przedwojenna kadra prawników - Irena Korolko - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Przedwojenni sędziowie lub prokuratorzy, byli proszeni o powrót do pracy. Zresztą sami chcieli pracować, przecież z czegoś trzeba żyć. Myśmy mieli kadrę, wspaniałych prawników... z tych prokuratorów starszych już nikt nie żyje. Ja im zawdzięczam dużo, bo oni mnie bardzo dużo nauczyli. Bo to byli przedwojenni prawnicy z ogromnym już doświadczeniem, znajomością przepisów... Kilku było takich. Myśmy ich szanowali. Na ogół byli bezpartyjni. Ale to byli ludzie naprawdę, ze świecą szukać. Wspaniali. O wielkiej kulturze. Nigdy ich nie zapomnę. Moim pierwszym opiekunem, u którego robiłam aplikację, był pan Lewandowski, ojciec obecnego ministra w Komisji Europejskiej, przewodniczącego. U niego robiłam aplikację. On był przedwojennym prokuratorem. U niego, potem u pana prokuratora...
CZYTAJ DALEJ