Szkoła podstawowa nr 13 - Irena Korolko -fragment relacji świadka historii [TEKST]
Szkoła podstawowa nr 13 w Lublinie na ulicy Okopowej mieściła się w budynku mieszkalnym. Byli tam lokatorzy i klasy. My [uczniowie] zajmowaliśmy chyba dwa czy trzy piętra, to były warunki naprawdę trudne, klasy były nieduże. Młodzież stała na przerwach, nie mieliśmy żadnego korytarza, ani jakiejś sali, tylko wszyscy czekali na klatce schodowej, albo schodziliśmy na takie ciasne podwórko. Pamiętam księdza Pilchnera, to był taki znany kaznodzieja. Szkoła miała warunki bardzo złe jeśli chodzi o wyposażenie, bo ławki były stare, podłoga z desek i smarowana była, chyba dla celów higienicznych po prostu ropą naftową, bo czuć ją było cały czas pamiętam. Nie było sali gimnastycznej, to się stawało w ławkach i tak do góry ręce, do tyłu, no innej gimnastyki nie było. Pamiętam, że jeszcze przed wojną zajęliśmy taki już nieistniejący...
CZYTAJ DALEJ