Studia na KUL-u i UMCS-ie - Irena Korolko - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jednocześnie [z pracą] zapisałam się na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski na polonistykę, ale studiowałam niedługo. Ale to były niezapomniane chwile. Profesor Kleiner miał cudowne wykłady o literaturze polskiej. Tam były tłumy ludzi, tłumy młodzieży, to było cudowne, jak on opowiadał historię, to było coś niesamowitego. Ale później [przerwałam studia] nie wiem; czy za radą rodziców, czy kogoś innego, żebym wybrała sobie coś bardziej praktycznego na zawód. Otworzono Wydział Prawa UMCS-u w Lublinie, którego rektorem był profesor Rabe. To było początkowo razem z Akademią Medyczną, potem to było rozdzielone. Przeniosłam się na UMCS zdając egzamin wstępny u profesora Halbana. Jeśli chodzi o profesorów, mieliśmy też jednego przedwojennego profesora - Ziemowicza, wspaniałego germanistę. Mój...
CZYTAJ DALEJ