Praca po studiach - Irena Korolko - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Skończyłam studia prawnicze w 1953 roku już będąc mężatką. Skończyłam te studia i były nakazy pracy. Ja chciałam zostać na uczelni, ale niestety przyszedł prokurator i sobie wybierał [ludzi, którzy musieli zmienić prace]. Niektórzy jak moi koledzy, mogli wyjechać np. do Krakowa czy do Warszawy, żeby dalej studiować, ale moich rodziców nie stać było, żeby mnie tam wysłać. Niestety poszłam do pracy w prokuraturze. Zrobiłam aplikację dwuletnią i stopniowo awansowałam. Zajmowałam się w prokuraturze sprawami kryminalnymi, a przede wszystkim gospodarczymi, broń Boże politycznych spraw! Może nawet to zależało od mojego kierownictwa, że starali się, żeby kobiety odsunąć od tych spraw. Pracowałam w Prokuraturze do 1988 roku, jesienią przeszłam na emeryturę....
CZYTAJ DALEJ