Wybór Karola Wojtyły na papieża - Daniela Ponikowska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pamiętam moment wyboru Papieża Polaka. Mój mąż był w szpitalu i właśnie przyszłam do niego, a on mówi: „W radiu mówili, że Wojtyła jest papieżem”. On tę młodzież przyciągnął do siebie, jakie były zgromadzenia, jak on przyjeżdżał, wszyscy szli do niego. A wcale się nie spodziewaliśmy tego. Byliśmy zaskoczeni. A potem jak Jan Paweł II odwiedził Lublin, to na Majdanek jechał. Wszyscy stali i czekali na niego. Ile narodu wszędzie było! Na Czubach była Msza święta: tam jeszcze domów nie było, tylko zrobili taką a'la kaplicę. Każdy się modlił....
CZYTAJ DALEJ