Zwierzęta w chałupie - Czesław Maj - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[…] obory później to już były takie lepsze, a dawniej, jak ja pamiętam, to takie były obory sklecone jak niebądź, to mróz był w zimie to jak się krowa ocieliła, to krowę z cielęciem brali do chałupy nawet, bo cielętom uszy odmarzały – takie było. [...] Gęsi też jak były, to to… to tłuste takie było, aby się ruszało, to brali. A to była taka w sieni tak zwana kuca. I do tej kucy tam te ptaki, cy tam, to tam się pchało. I już tam przez noc przesiedziało i później na dwór rano....
CZYTAJ DALEJ