Rampa do wywózki Żydów - Zdzisław Suwałowski - relacja świadka historii [TEKST]
Tam jak się jedzie na Hajdów była rampa. Do rzeźni prowadziła ulica Łęczyńska, ta rzeźnia należała do tej ulicy. Zaraz za rzeźnią leci tor kolejowy Warszawa – Lublin – Białystok, na prawo od tego toru idąc na Hajdów, zaraz za rzeźnią była rampa, to nie było w samej rzeźni, ale za rzeźnią. To była bocznica, my nie mówiliśmy że to było w rzeźni, tylko koło rzeźni. Podobno wywozili stamtąd Żydów, ale ja tego nie widziałem....
CZYTAJ DALEJ