Krystyna Modrzewska - relacja świadka historii [TEKST]
1. Przyjazd do Lublina Matka nazywała się Franciszka Frenkiel. Ojciec był Herszel – Henryk Mandelbaum. Moja rodzina zaistniała w Lublinie dopiero w 1929 czy 30 [roku], kiedy matka ze mną przyjechała i osiedliła się w Lublinie. Ojciec przez cały ten czas, od mojego urodzenia, mieszkał w Lublinie, ale [oni] nie mieli własnego mieszkania, tylko mieszkał u babki, u swojej matki. I wtedy dopiero [rodzina] scaliła się, po nabyciu w 1929 roku domu przy ulicy Bernardyńskiej 9 – wtedy dopiero matka ze mną [przyjechała z Warszawy]. Brat nie osiedlił się nigdy, dlatego że był wtedy w maturalnej klasie – ustalili w Warszawie, że w maturalnej klasie nikt nie powinien się przenosić. Tak że nie bywał często w Lublinie. Bywał w czasie świąt czy wakacji....
CZYTAJ DALEJ