Nie odpychał od siebie ludzi - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Obserwacja Miłosza bezpośrednio, w tej krótkiej rozmowie, czy też obserwacja, jak on reagował na pytania czy zachowania innych ludzi, którzy podchodzili do niego – to muszę powiedzieć, że był człowiekiem bardzo powściągliwym, oszczędnie wypowiadającym swoje opinie. Ale w tych wypowiedziach i opiniach był zawsze bardzo serdeczny i ciepły. Nie odpychał od siebie ludzi – przeciwnie, wolał słuchać, co ludzie mają do powiedzenia. Później kilkoma słowami czy zdaniami kwitował tę [wypowiedź]. Ale nigdy nie był człowiekiem agresywnym, nachalnym, złośliwym, chociaż miał swoiste poczucie humoru. Potrafił się uśmiechać, ale delikatnie. Ta jego dystyngowana postawa i gesty komponowały osobowość jako dostojną, ciekawą, zrównoważoną, przyjazną....
CZYTAJ DALEJ