Wiele osób bardzo się wzruszyło - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Trzy dni Miłosza w Lublinie były pięknym wydarzeniem w życiu każdego z tych uczestników, którzy mieli szczęście być na spotkaniu z [poetą]. Wiele osób bardzo się wzruszyło, ale też i zbudowało w przekonaniu, że literatura ma wymiar bardzo znaczący w kształtowaniu postaw, także patriotycznych. Zresztą te wiersze Miłosza, które były czytane, budowały ten obraz poety, który ognisko miłości do kraju w jakiejś mierze rozniecał w sercach uczestników spotkań. I tak pozostał w mojej w pamięci Miłosz żywy, Miłosz piękny. I później, gdy dwukrotnie robiłem sobie taką pielgrzymkę do Szetejń, czyli nad [powieściową] Issę, to zawsze miałem w sobie obraz jego spotkań lubelskich i treść jego wierszy. Nie tylko ja podobnie myślałem i podobnie zachowałem w pamięci te wydarzenia....
CZYTAJ DALEJ