Kontrowersje wokół Miłosza - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja niedługo po wizycie Miłosza miałem okazję być na imieninach u pewnej dziennikarki i wszystko było bardzo sympatyczne, dopóki nie zeszła rozmowa na temat Miłosza. Nastąpiło dla mnie zupełnie niespodziewane spięcie, kiedy ja dałem wyraz swojemu uznaniu i mąż gospodyni wtedy zareagował w sposób histeryczny: „Co? Ten zdrajca? Ten krytyk polskości?” – takie różne zarzuty, jakie wobec Gombrowicza też wysunięto. To był dziennikarz Zygmunt Mikulski, który wtedy wypowiedział tak wiele krytycznych słów o Miłoszu, że ja byłem tym po prostu zaskoczony. Miłosz był w środowisku władzy komunistycznej, bo u początku jako ambasador Polski za granicę został wysłany i tam został, odżegnał się, napisał to, co napisał krytycznie, to środowisko literackie także obnażył, pokazując różne postawy; pojęcie ketmana wprowadził i pokazał, jak to demoralizowało system i ludzi. Natomiast wtedy ta wypowiedź pana Zygmunta...
CZYTAJ DALEJ