Pierwszy kontakt z Miłoszem - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
No najpierw korespondowałem. No i nie pytałem o zgodę Miłosza na wieczór i poranek twórczości {vide fragm. „Gdzie książki można zdobyć?”-dop.red.}, ale afisz i zaproszenie wysłałem do niego. Poza tym przystępując do wydania [„Czechowicz – to jest o poezji między wojnami]”, no to wysłałem list do Miłosza z prośbą o wyrażenie zgody. Miłosz wyraził zgodę. [A] że to były oficjalne pisma, więc one gdzieś tam w archiwum muzeum został[y]....
CZYTAJ DALEJ