„Braun zabiera głos przeciw Polsce Ludowej?” - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Chyba pod koniec [19]80 roku były wybory zarządu głównego Związku Literatów, ale już wcześniej był taki zjazd zarządu głównego w Katowicach (to już po wyborze Jana Pawła II). No taka była atmosfera oporu, nazwijmy. Tadeusz Jasiński, który był taki najbardziej zaangażowany partyjnie wśród literatów, zorganizował wyjazd do Katowic na ten zjazd, bo był niepokój, że coś na tym zjeździe literaci będą rozrabiali. No, on zorganizował takie spotkanie. Już nie pamiętam kto tam był delegatem. Oczywiście jeszcze to był stary zarząd. [Henryk] Pająk chyba był już wówczas prezesem. No i ten Jasiński zorganizował taki wyjazd. Otrzymał samochód z Komitetu Wojewódzkiego Partii. No i tam było miejsce jedno, a więc ja również się zabrałem do tych Katowic. Kierowca zatrzymywał się co jakiś czas, w jakimś tam mieście i informował o szczęśliwym dojechaniu. Dojechaliśmy do Katowic, no i tam już się zaczęła taka awantura....
CZYTAJ DALEJ