„A widzi pan, jak to się wszystko zmieniło” - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja przygotowując się do tego [wręczenie doktoratu Miłoszowi-dop.red.] spotkania postanowiłem wydać taki druk upamiętniający: Czesław Miłosz, „Czechowicz – to jest o poezji między wojnami”, uzupełniony tą właśnie recenzją Czechowicza, „Uczeń marzenia – rzecz o poezji Czesława Miłosza”. Jak przyszedłem do „cenzury” z propozycją wydania, no i właśnie ten sam pan Kosek, który zdejmował afisz z Miłoszem, mówi: „A widzi pan, jak to się wszystko zmieniło. Kazałem panu przed paru laty, przed dziesięciu laty, zdejmować afisz a teraz muszę panu dać zezwolenie na wydanie całej książki”. No i myśmy przynieśli ten [druk]. Zresztą wcześniej już korespondowałem z Miłoszem o zezwolenie na przedruk, bo to był z „Kontynentów” ten tekst Miłosza. No i Miłosz wyraził zgodę na tę publikację. Na KUL-u w bibliotece było najpierw takie spotkanie – zresztą z pewnym dużym opóźnieniem, bo on jeszcze do Kuncewiczowej pojechał,...
CZYTAJ DALEJ