Myśmy jeszcze nie byli zrzeszeni - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[W 19]67 roku Kazimierz Andrzej Jaworski obchodził 70. rocznicę urodzin. I środowisko literackie Lublina postanowiło tę okazję wykorzystać jako święto literatury lubelskiej. No i tam debatowaliśmy nad tym jak to tę uroczystość przygotować, jak to utrwalić. A że środowisko literackie starszych naszych kolegów (myśmy jeszcze nie byli zrzeszeni) nie bardzo miało czas i ochotę zajmować się organizacyjnymi sprawami, no więc młodzież literacką do tego zaangażowali. No więc Tadeusz Kłak, który był wtedy kierownikiem muzeum w Nałęczowie i członkiem Lubelskiego Klubu Literackiego, Józefacka [Maria] i ja, byliśmy zobowiązani do przygotowania tego jubileuszu. I Tadeusz Kłak wymyślił, żeby wydać druk bibliofilski w jakimś nakładzie 100 egzemplarzy, który by imitował „Kamenę”, przedwojenną. To byłaby taka atrakcja, przypomnienie dla Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Początkowo miałem pewne opory,...
CZYTAJ DALEJ