Radykalna zmiana nie nastąpiła - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Traktat moralny” jakoś jest mi bliski, no i te jakieś duże wrażenia z tych lektur wcześniejszych, z tego „Ocalenia”. To były te wiersze, które jakoś, może nie kształtowały moj[ej] świadomoś[ci] poetyck[iej], ale były obecne i trzeba było to mieć w świadomości. Natomiast ze względów formalnych trudności były [z] dotarciem do utworów Miłosza, bo trzeba było przemycać te książki. No tam się docierało przy znajomości jakiejś, ktoś przywiózł no to udostępniał. No i to tak było do [19]80 kiedy już zaczęło się „trzęsienie ziemi” („odwilż” polityczna-dop.red.). Oczywiście radykalna zmiana nie nastąpiła, bo wszystkie urzędy przecież były obsadzone przez tych samych ludzi....
CZYTAJ DALEJ