Okupacyjne szkolenie sanitarne w szpitalu Jana Bożego w Lublinie - Wanda Łazowska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W szpitalu Jana Bożego podczas okupacji miałyśmy praktyki sanitarne z zakresu służby zdrowia. Kiedyś założyliśmy się z koleżankami i jeszcze był taki pan Ptaszyński – jego ojciec był jakąś figurą w Lublinie – że jedna z koleżanek o dwunastej godzinie w nocy podejdzie do trupiarni; przy szpitalu jest nawet jeszcze ten budyneczek przy ulicy Bonifraterskiej, czyli obecnie Biernackiego. I ona szła w nocy, o tej dwunastej godzinie do trupiarni, a my z koleżanką i z kolegą za nią, sprawdzić, czy dojdzie, czy nie dojdzie. Ale doszła. Później ona w ogóle została lekarką i wyjechała do Szczecina; jakieś dwa lata temu zmarła. Była członkiem naszego środowiska Szarych Szeregów, byłyśmy w jednej grupie, a w każdej grupie było nas po sześć. Praktykę sanitarną miałam na oddziale zakaźnym. To był osobny budynek w głębi szpitala, teraz jest tam zupełnie inaczej, jest rozbudowany. Przedtem to był mały domeczek. W muzeum jest...
CZYTAJ DALEJ