Obcokrajowcy w powojennym Lublinie - Bronisława Kokowicz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jak chodziłam do szkoły na ulicę Złotą widziałam przez okno obcokrajowców: a to Francuzi, a to inni; różny element, jeszcze ubrani po wojskowemu. Ale to nie byli Żydzi, tylko inne narodowości. Oni chyba zostali po wojnie, po wyzwoleniu. Warszawa została zdobyta siedemnastego stycznia, a zakończenie wojny było w maju 1945 roku. Chodziłam do szkoły, jak tu weszli Sowieci, od września 1944....
CZYTAJ DALEJ