Zmiany po 1989 roku - Witold Fijałkowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Zmiany w życiu po 1989 roku W momencie kiedy ogłaszano wynik wyborów była euforia, to wtedy się podnosi ręce i krzyczy, ogromna satysfakcja, zadowolenie było. Natomiast w miarę upływu czasu od wyborów życie codzienne dominowało. Codzienne życie nie zmieniło się z dnia na dzień, bo to właściwie przed nami były problemy, bo już w stanie wojennym, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą w kraju, zaczęło się to sypać a potem proces się bardziej pogłębiał. Później doszły znowu elementy wprowadzania reform. Balcerowicz tę końską kurację zaaplikował, która dała świetne wyniki ale była bardzo bolesna. Tak, że życie codzienne nie zmieniło się z dnia na dzień na korzyść, nie zmieniło się też na niekorzyść. Była pewnego rodzaju kontynuacja. Natomiast niewątpliwie zmieniła się atmosfera,...
CZYTAJ DALEJ