Komitet Obywatelski w Lublinie - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Kiedy powołano Komitet Obywatelski w Lublinie, 2 kwietnia 89 roku, przewodniczącym został Jerzy Kłoczowski z KUL-u, obok niego, jako wiceprzewodniczący był Tadeusz Mańka z Fabryki Samochodów Ciężarowych, był Janusz Winiarski, który reprezentował Rolników Indywidualnych, a Tomek Przeciechowski, adwokat, był w roli sekretarza. Więc to był skład tego zarządu, grupy najbardziej znaczącej, upoważnionej do podejmowania decyzji, kierowania całym Komitetem Obywatelskim a komitet był dość liczny, ja tam byłem jednym z członków. Powierzono mi przewodniczenie jednej komisji, to była komisja do spraw młodzieży. Mam w notatkach zapisane nazwiska osób, które się w tej komisji znalazły: Igor Czeżyk, nauczyciel z Puław, Stefan Symotiuk, pan Jaroszek, reprezentant NZS-u, Michał Bobrzyński, Michał Stanowski, Eryk Chojnacki z NZS-u, Andrzej Nowicki z Unii Młodych, Ryszard Setnik, Adam Stanowski. Ta grupa wzięła na siebie...
CZYTAJ DALEJ