Wieczory poetyckie Edwarda Stachury - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W Lublinie startował wieczorami poetyckimi, startował drukując u Zygmunta Mikulskiego w „ Kulturze i życiu”, czyli takim dodatku do „Sztandaru Ludu”. „Sztandar Ludu” to był dziennik KW PZPR, jedyne właściwie czasopismo, które miało w Lublinie, jedyny dziennik, który miał taki dodatek kulturalny i tam Poeta swoje teksty przede wszystkim zamieszczał. Publikował w różnych czasopismach literackich bardzo ciekawe teksty i już miał grono entuzjastów, wielbicieli, naśladowców, także... Chociaż jego refreniczna poezja, z taką składnią charakterystyczną, powtarzalną całymi partiami słów była wyjątkowa i uważaliśmy, że Stachura jest inny, mieliśmy taką świadomość. My wszyscy próbujący pisać wówczas, mieliśmy świadomość, że Stachura jest inny, jest ciekawy, jest właściwie kimś, który wnosi dużo odwagi jeśli chodzi o używanie słowa w poezji. Mówiąc „odwagi” mam na myśli przede wszystkim konstrukcji zdania, konstrukcji jego...
CZYTAJ DALEJ