Przyjazd Edwarda Stachury do Lublina - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Edward Stachura przyjechał do Lublina jesienią [19]57 roku na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Różnie bywało z tymi studiami i zamyka się [to] właściwie datą - listopad 1959. Możemy więc mówić o dwuletnim pobycie Edwarda Stachury w Lublinie. Był na początku wyróżniającym się studentem, znającym świetnie język francuski, więc wtedy, gdy chodziło o kwestię konwersacji był najlepszy. Ale był bardzo niesystematyczny i nigdy w zasadzie nie odrabiał zadanych ćwiczeń. Klęską też, zresztą nie tylko dla Stachury, dla nas wszystkich były poranne lektoraty. Trzeba było chodzić na pół do 7 rano albo na 7 rano. Proszę sobie wyobrazić, to była ciemność, jeszcze zimą... wszyscy w domu akademickim siedzieliśmy do godziny dwunastej, pierwszej w nocy, więc trudno było rano wstać. I Stachura zwykle na te lektoraty nie chodził, w związku z tym miał dosyć poważne problemy, musiał się usprawiedliwiać....
CZYTAJ DALEJ