Jerzy Święch sporo wierszy umieścił - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Takie są wiersze publicystyczne, które [Łobodowski] pisał w tym obozie w Hiszpanii. On zamiast jakiejś publicystyki, to on całe takie poematy tam tworzył. No to wydaje mi się, że one są mniej udane. Tak samo z tej „Złotej Hramoty” te ukraińskie takie, no to też w dużej mierze publicystyka jest, więc tam, gdzie publicystykę do poezji [się dodaje] no to to nie są utwory udane - nazwijmy. One mają jakąś funkcję, ale wydaje mi się, [że] takie najciekawsze to [są] te liryki jego. Tam o żonie taki wiersz jest, o tym Lublinie. Ten „Pamięci Sulamity” też jest, ten poemat taki. Swój stosunek do jego twórczości w tym swoim wyborze przedstawiłem. Więc z tych pierwszych tomów no to po dwa czy trzy wiersze umieściłem. Natomiast z tych innych więcej. To jest mój stosunek do jego twórczości, taki wybiórczy. To nie znaczy, że bym przy tym bardzo obstawał, że to tylko te wiersze są [dobre], no bo Jerzy Święch sporo wierszy umieścił,...
CZYTAJ DALEJ