Łobodowski ciągle miał jakieś konflikty z prawem - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jeśli już o chronologię chodzi to kontaktując się z tym środowiskiem literackim - a były często takie spotkania towarzyskie przy ulicy Granicznej - przy jakiejś lampce wina czy jakiegoś mocniejszego alkoholu przyjaciele czy znajomi Łobodowskiego zawsze coś opowiadali. Gralewski może mniej, bo rzadziej bywał, ale przede wszystkim Bielski. Konrad Bielski, który był mecenasem i obrońcą Łobodowskiego. No więc opowiadał o tych różnych perypetiach Łobodowskiego jak go bronił. Otóż, Łobodowski ciągle miał jakieś konflikty z prawem. A jeden wyrok był zawieszony. Następny wyrok się pojawiał i groziło, że mu odwieszą ten wyrok poprzedni. Wówczas jeszcze by mu odwiesili, to by musiał siedzieć. I Bielski opowiadał jakich to sposobów prawnych używał, żeby Łobodowskiego od tego uwolnić. To znaczy, że przekładał jakieś te jego procesy - że ten późniejszy, to stał się wcześniejszy potem. W każdym razie...
CZYTAJ DALEJ