Ci ludzie przechodzili z działu do działu - Jacek Mirosław - fragment relacji świadka historii [TEKST]
"Sztandar Ludu” się mieścił w budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u. To jest na Alejach Racławickich 1. To ten budynek, który jest w Saskim Ogrodzie, że tak powiem wbudowany. Tam się mieściła redakcja, dopóki był „Sztandar Ludu”. A później jak powstał „Dziennik Lubelski” tośmy się przenieśli na Zana - bo teraz jest „Dziennik Wschodni”. Kiedy to było? (odp. na pytanie: Kiedy zmienił nazwę na „Wschodni”? – dop. A.G.) Naprawdę nie pamiętam za bardzo. W każdym bądź razie było tak, że wtedy się te prywatyzacje zaczęły. Myśmy taką umowę podpisali z niejakim panem Dudą, który się okazał później hochsztaplerem. On takie duże przedsiębiorstwo transportowe miał w Zamościu. I też - że tak powiem - przeinwestował. Nabrał samochodów na kredyt. Później nie miał z czego zapłacić. W każdym bądź razie został aresztowany. Nawet tam jakiś wyrok miał....
CZYTAJ DALEJ