Śnieg się tak ładnie szklił - Jacek Mirosław - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jak się dowiedziałem, że się zwolnił etat fotoreportera w „Sztandarze Ludu”, to tam się zacząłem starać [o pracę]. Tam dostałem się do pracy. I już tam pracowałem, w tej redakcji, do końca. Ona później zmieniła tytuł na „Lubelski Dziennik Wschodni” ["Dziennik Lubelski"] (później „ Dziennik Lubelski” zmienił tytuł na „Dziennik Wschodni” – dop. red.). [Pracowałem tam] aż do emerytury. Drugi rok jestem na emeryturze (od 2006 r. - dop. red.). Wcześniej fotografowałem oczywiście, nie pracując jeszcze jako fotoreporter. Bo to się zaczęło od tego, że jako student wygrałem taki konkurs fotograficzny. Jakieś takie zdjęcie posłałem. Pamiętam takie róże przycięte, wystające takie patyki ze śniegu. I ten śnieg się tak ładnie szklił. Takie zdjęcie zrobiłem. Posłałem to na taki konkurs. No o takiej ogólnej tematyce. Nie było tam wyszczególnione na jaki temat. I to zdjęcie wygrało....
CZYTAJ DALEJ