Tam się znajduje sala baletowa z lustrami - Anna Nawrot - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W ogóle sala, obecna Czarna - to tam wystawy odbywały się do [19]90 roku. W [19]91 roku udało nam się zrobić ładną salę, myśmy [ją] wyremontowali; to tą salę natychmiast nam zabierali. Ja to mówię oczywiście żartobliwie, bo to nie jest tak, że ktoś nam tam „wydzierał z ust ” - i tak dalej - te przestrzenie, ale przenieśliśmy się wtedy na parter, teraz tam się znajduje sala baletowa z lustrami. To tam przez 3 lata pracowaliśmy. Tam była przestrzeń i sala kominkowa; de facto teraz się znajduje tam Galeria. Potem w [19]93 roku w przestrzeniach tego alkierza - czyli dom kapelana, ten po prawej stronie od wejścia od Centrum Kultury, ta przybudówka; tam jest 19 pomieszczeń - robiliśmy dwie wystawy. Tam są [teraz] biura, które częściowo Centrum Kultury, a częściowo fundacja Fuga Mundi... Tam, - nawiasem mówiąc - gdzie Fuga Mundi, to była realizacja Tarasiewicza, którą zrobił w [19]93 roku, która przetrwała kilka lat, ale potem...
CZYTAJ DALEJ