Nowym dyrektorem został Aleksander Szpecht - Anna Nawrot - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Bo co innego jest moja biografia, a co innego jest biografia Galerii. Moja biografia zawodowa to de facto, tak jakbyśmy dzisiaj robili sprawozdanie do ZUS-u to zostałam zatrudniona w Lubelskim Domu Kultury przez Ewę Miklasińską w [19]84 roku, 30 listopada. (Bo najpierw był Młodzieżowy Dom Kultury, potem był Lubelski Dom Kultury, a w [19]91 roku pojawił się tutaj..., nowym dyrektorem został Aleksander Szpecht. Zresztą to było zbieżne z powstaniem NN-u tutaj {w Bramie Grodzkiej-dop.red.}). Ale pierwsza wystawa, od której się datuje istnienie Galerii, faktyczne upublicznienie, to jest 26 luty [19]85 roku. I to była wystawa Leona Tarasewicza, który rozpoczynał pracę w Galerii. Czyli miałam jakby dwa miesiące na opracowanie pewnej koncepcji, pewnej wizji Galerii. (A ja równolegle pracowałam z dziećmi. Zajmowałam się tą pracą z dziećmi, tak do [19]91 roku). I od tamtego czasu intensywnie, z pomocą Jasia (Gryki-dop.red.) zupełnie...
CZYTAJ DALEJ