Szefem był wtedy Zbyszek Bagiński - Tomasz Henryk Głazowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Klub [„Arcus”] był agendą Komisji Kultury Rady Okręgowej ZSP w Lublinie. Podkreślam – ZSP, czyli Zrzeszenia Studentów Polskich. Dopiero w [19]73 roku, pod pewnym wpływem czynników politycznych, Zrzeszenie Studentów Polskich.. przemieniło się w Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. To oczywiście była decyzja stricte polityczna. I oczywiście trzeba było dołączyć ZMS, ZMW. Było coś takiego kiedyś: Związek Młodzieży Wiejskiej, tak jak ZMS to był Związek Młodzieży Socjalistycznej, czyli spadkobierca ZMP; słynnego ZMP, czyli tego co w latach 50-tych istniało. Ale oczywiście, klub cały czas istniał. Oczywiście zmieniali się szefowie, kierownicy. Tu można by długą listę wymienić. Ja byłem, tak zwanym kierownikiem programowym w latach [19]69 - [19]72-[197]3; mniej więcej. Dlatego, że już zacząłem pracować w uczelni i nie mogłem być na etacie. Mogłem być tylko na, tak zwanym „programowym”, a...
CZYTAJ DALEJ