Przesiedlenia i UPA - Bolesław Polaczkiewicz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Rodzina Strójwąsów] wróciła tutaj [spod Włodzimierza Wołyńskiego] w [19]44 roku, już jak weszli sowieci, jak przeszedł front, zaraz się repatriowali i najpierw, przed napadem Ukraińców, tu mieszkali na Wolicy. To była wioska ukraińska. UPA spaliło tą wioskę. Ukraińcy zostali wysiedleni i nasiedleni [ludzie] stamtąd. Tam dziadek mieszkał i w czasie tej strzelaniny, tego pożaru, to tam właśnie średnia siostra, tak jak ojciec mi opowiadał, wpadła do dołu. Rozdzielili się. Panika była. Wpadła do dołu i się zaczadziła, udusiła się. Nie zginęła od zabicia, od kuli czy czegoś [takiego], tylko udusiła się czadem, tym dymem....
CZYTAJ DALEJ