Wojna - Stanisław Hondra - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W trzydziestym dziewiątym roku wybuchła wojna, we wrześniu, i w połowie września już niemieckie wojska były na naszym terenie. Po jakimś czasie niemieckie wojska się wycofały, przyszły wojska radzieckie. Nawet tu, niedaleko Włodawy, był bój i zginęło dużo naszych żołnierzy polskich. Po uzgodnieniu z Rosją, Rosjanie się wycofali po Bug, a z tej strony Bugu zostały Niemcy. Cały czas okupacji, pięć lat, Niemcy na naszym terenie rządziły....
CZYTAJ DALEJ