Rodzina Nysenkornów - Józef Szajner - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nazywali się Nysenkorn. Matka Nysenkorna została rozstrzelana. Pierwszą ją rozstrzelali, tę Żydówkę. Ale Nysenkorna to pamiętam. Jego w Pawłowie wszyscy nazywali Jankiel. Przed wojną handlował garnkami. Ten Jankiel, to ojca kolega, razem handlowali. Czy Polak, czy Żyd każdy miał jakiegoś przyjaciela. W samym Pawłowie mieszkali....
CZYTAJ DALEJ