Kontakty z ukrywającymi się Żydami po krwawej środzie - Marianna Krasnodębska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Kontakty utrzymywaliśmy z Hubermanem, z Godlem, z Honigami, z Deszerówną Cesią, z takim Szlomą Pini i innymi też, już nie pamiętam. Ukrywali się w lesie Chmielowskim, u nas Józio Honik Józio przebywał, i Olek, ten mój brat, nim się opiekował....
CZYTAJ DALEJ