Szczęście - Tadeusz Sieńko - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jestem szczęśliwy, bo wiem, że coś z tą młodzieżą uratowałem. Nie chciałbym się jakoś wywyższać, bo to przecież nie robiłem sam, tylko robiłem z młodzieżą, z dziećmi. Zostałem jakoś zauważony, doceniony, dostałem nagrodę profesora Chałasińskiego, dostałem nagrodę ministra kultury, zostałem wpisany złotymi zgłoskami w księdze pamięci w Wojewódzkim Domu Kultury. No i co najważniejsze - przez komitet główny Polskiego Stronnictwa Ludowego za działalność społeczną i za działalność kulturalną wśród młodzieży, starszych i dzieci dostałem Srebrny Krzyż Zasługi. Nie jestem człowiekiem, który ma się sztafirować z jakimiś odznaczeniami, bo odznaczeniem najważniejszym to jest to, co się zrobi, to jest najwyższym odznaczeniem. Szczęśliwy jestem tym wszystkim właśnie, co się zrobiło....
CZYTAJ DALEJ