W listopadzie zrobiliśmy wybory - Ewa Kipta - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wiedziałyśmy już co zrobić, żeby zakładać NZS, co zrobić w temacie samorządności [na uczelni]. Miałyśmy kupę materiałów na temat zakładania „Solidarności”; to się wtedy nazywało zakładanie Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty. Tak to się nazywało. Strasznie to było skomplikowane. I te materiały, żeśmy przekazali, naszym znajomym asystentom, którzy byli zainteresowani. Oni to zakładali już sobie sami. I w tym kręgu był pan Marian Krzaklewski, pan profesor Buzek i to całe towarzystwo. Natomiast myśmy się zajęli tym NZS-em. Przy czym ja do listopada [1979 r.] byłam szefem tego wszystkiego (grupy założycielskiej- dop. E.K.). W listopadzie zrobiliśmy wybory. Na samym początku ja wiedziałam już, że jadę do Lublina. Więc była kwestia organizowania spotkań, informacji. Pierwsze wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych, które zdarzyły się na Śląsku to właśnie były zaproszone przez...
CZYTAJ DALEJ