Przesłanie i pochwała - Julia Hartwig - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pragnęłabym, żeby to pokolenie właśnie pamiętało, czym był Lublin, żeby młodzi mieli to poczucie obywatelskie, w jakim wyrastali tamci ludzie, którzy oddali właściwie ofiarnie sami siebie dla tego kraju. Chciałabym, żeby młodzież pozbyła się tej takiej absolutnej interesowności, żeby potrafiła działać bezinteresownie. Oczywiście, życzę im wszystkim, żeby mogli żyć w dobrobycie i w stanie pewnej takiej godności materialnej. To jest ogromnie ważne i pomaga niektórym ludziom w rozwinięciu życia duchowego, bo jednak najpierw musi być nakarmiony głodny żołądek, a potem głodna głowa. Ale można to w jakiś sposób łączyć. Myślę także, że warto rozwijać właśnie to, co państwo robią - mianowicie to poczucie, że mieszkacie w mieście niezwykłym. Uważam, że mieszkacie w mieście absolutnie niezwykłym, które ma przepiękną historię i z którego można być dumnym. I wcale nie trzeba stąd uciekać, a nawet jeżeli się stąd...
CZYTAJ DALEJ