Badania prowadzone przez Władysława Panasa nad twórczością Schulza i nad sacrum żydowskim - Stefan Sawicki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
U mnie powstało szereg prac o Schulzu. Ale żeby studenci jakoś specjalnie interesowali się tym sacrum żydowskim to nie. Właściwie tutaj to dopiero Panas to wprowadził. On sam sobie wybrał temat pracy magisterskiej o Schulzu i temu Schulzowi był wierny do końca. Wówczas jednak interesował się raczej Schulzem niż sacrum żydowskim. To się rozwijało, a ja byłem redaktorem takiej potężnej serii: Religijne tradycje literatury polskiej. Ibył kłopot kto napisze tam o literaturze polsko - żydowskiej w XIX wieku zwłaszcza w epoce Pozytywizmu i Młodej Polski. I tutaj [mamy artykuł] „Sacer, święty, przeklęty, obraz judaizmu w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku”. Nie miał kto tego napisać, i kiedyś [Panas] referował jakąś rzecz swoją o Schulzu i widziałem, że te motywy tam się uwyraźniły się i przyszło mi na myśl, niech on to napisze. Jeszcze porozmawiałem, nawet nie wiem czy jeszcze w następnym tomie on nie pisał,...
CZYTAJ DALEJ