Ludność polska nazwała to "obóz na Majdanku" - Edward Soczewiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Getto [na Majdanie Tatarskim] obejmowało ulice: Majdan Tatarski, Rolną, Gromadzką i Majdanek. Nie od samych torów kolejowych. Tylko kilkanaście domów było poza terenem getta i dalej ciągnęło się w stronę wschodnią, tam aż do pól, kiedy te ulice się kończyły. W książce Marszałka pod tytułem 'Majdanek' jest błędnie zaznaczony teren getta. Bo jest zaznaczony ten teren, który nie był objęty gettem bliżej torów. Także gdy powstał obóz na terenie Majdan Tatarski, ludność polska nazwała to „obóz na Majdanku”, od naszej ulicy, od ulicy Majdanek. Natomiast Niemcy nie stosowali tej nazwy. Niemcy określali ten obóz, później ten duży obóz, określali jako Konzentrazionlager der Waffen SS Lublin, a ludność polska nazwała później ten duży obóz także „obozem na Majdanku”....
CZYTAJ DALEJ