Pomoc biskupa Tokarczuka i głodówki "Solidarności" - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W tym czasie mieliśmy bardzo bliskie kontakty z księdzem biskupem Tokarczukiem w Przemyślu. Ksiądz Tokarczuk był biskupem, który wyraźnie wspierał i sympatyzował ze „Spotkaniami”, pierwszy tekst biskupa katolickiego, właśnie biskupa Tokarczuka był w piątym numerze „Spotkań ”. Nosił on tytuł Perspektywy rozwoju Kościoła w Polsce. Bez najmniejszego oporu tekst, który wygłaszał w czasie wykładów dla duchowieństwa na KUL -u przekazał nam do publikacji w „ Spotkaniach”, a później wspierał nas w różny sposób, i finansowo, i organizacyjnie, Wyjeżdżaliśmy kilka razy na spotkania do diecezji przemyskiej, np. do Kraśniczyna do księdza [Stanisława] Bartmińskiego, rodzonego brata wykładowców UMCS – Jerzego i Floriana. Tam mogliśmy pod płaszczem biskupa Tokarczuka spokojnie odpoczywać i omawiać różne zagadnienia. Więc wpadliśmy wtedy na pomysł żeby zorganizować w diecezji przemyskiej...
CZYTAJ DALEJ