"Spotkania" - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
O własnym piśmie niezależnym zaczęliśmy też myśleć w Lublinie, ale póki co przygotowywaliśmy się do powielenia drugiego numeru „Zapisu”. Tutaj doszliśmy do takiego porozumienia z korowskim środowiskiem w Warszawie, reprezentowanym przez Mirka Chojeckiego i jeśli się nie mylę Konrada Bielińskiego bo tak dokładnie nie pamiętam kto, ale to chyba był Konrad Bieliński, że środowisko warszawskie i lubelskie stworzy wspólne wydawnictwo, na którego czele stanie [Tadeusz] Mazowiecki i ja. Będziemy ustalali jakiś program wydawniczy i będziemy silniejsi organizacyjnie, można będzie nadać temu działaniu znacznie większy rozmach niż robić to tylko w Lublinie. Przyjęliśmy, że będziemy się co pewien czas spotykać i omawiać program wydawniczy i problemy techniczne z tym związane. Umówiliśmy się, że do powielanego w Lublinie drugiego numeru „Zapisu” okładki metodą fotograficzną przygotuje już...
CZYTAJ DALEJ