"Kamena" i Związek Literatów - Maria Ballod - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[„Kamena” i Związek Literatów] to było bardzo elitarne środowisko, o czym świadczy dowcip, jak ktoś puka do „Kameny”, i ktoś pyta: „Kto to? „Czytelnik”. „Nieprawda. Czytelników to my znamy po głosie”. No więc, byli tam ludzie, może nie wybitni literaci, jak najwybitniejsi, jak Maria Bechczyc- Rudnicka, Kondzio Bielski, KAJ- Jaworski, mówię o seniorze Jaworskim oczywiście. Natomiast na przykład opowiadania Kondzia Bielskiego znakomicie ilustrują środowisko żydowskie. I pięknie i dobrze. No i cóż, oni tam założyli, tzn. jakoś tam wspierali Koło Młodych, do którego należałam. Ale jakoś tak krótko....
CZYTAJ DALEJ