Gong - Maria Ballod - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Później kulturę wokół, koncentrował Gong. To trzeba przyznać Andrzejowi Rozhinowi, że potrafił ściągać i nawet konkurować z takimi kabaretami jak Bim Bom czy inne, świetne, znane w całej Polsce. Ja chodziłam na przedstawienia, no były to bardzo jakieś nowatorskie przedstawienia. Skupiały na pewno młodzież akademicką. Mnie się wydaje, że Andrzej Rozhin, który mieszka w Warszawie, powiedziałby o tym więcej. Profesor Misiewicz też był widzem, ale widzem jakoś szalenie związanym z tym teatrem....
CZYTAJ DALEJ